Vi heier på og løfter fram gründere

Mange går med en gründeridé i magen, men alt for få setter drømmen ut i livet. Da er det verdt å vite at drømmen kan bli realisert med å ta en telefon.

Mange går med en gründeridé i magen, men alt for få setter drømmen ut i livet. Da er det verdt å vite at drømmen kan bli realisert med å ta en telefon.

Gründerne er viktig for samfunnet. De skaper arbeidsplasser og bidrar til verdiskaping, i tillegg til å gi oss nye produkter og tjenester. I noen tilfeller kan det være snakk om nyvinninger, som for eksempel helsehjelp ved hjelp av droner, eller smarttelefonen den gangen den kom på markedet.  Andre ganger kan det være snakk om å etablere noe som mangler i et lokalsamfunn.

Fra tanken er sådd til bedriften er etablert er det mange skritt som skal tas.

  • Undersøkelser viser at de som lykkes både har kapital, kompetanse og nettverk, forteller avdelingsleder i Innovasjon Norge Nordland; Liv Bente Kristoffersen.
  • De færreste kan skilte med alt dette, men trenger hjelp til å få det på plass. Da er det viktig å vite at det fins en rekke aktører der ute, som nettopp er til for å hjelpe de som ønsker å starte for seg selv.

I køen av hjelpere står Innovasjon Norge, gründerhjelpen i kommunene, inkubatorer og næringshager, men også banker og investorer. Hver for seg og til sammen bistår de med finansiering, nettverk og kompetanse, men der målgruppe og innretning vil variere mellom de ulike aktørene. For at Innovasjon Norge skal bistå er det for eksempel et krav om at ideen både skal være ny og innovativ.

  • Erfaringsmessig er det ikke en spesielt lurt å sitte «å ruge» på en forretningsidé, eller å la være å dele idéen med andre, fortsetter Kristoffersen. Da blir livet som gründer unødvendig ensomt og komplisert.
  •  Oppsøk heller de som har gått opp stien før deg, eller har lang erfaring med å bistå andre gründere. Det kan spare mye tid, penger og krefter, legger hun til.

Flere bedrifter opplever at det kan være vanskelig å finne fram i det i offentlige virkemiddelapparatet. Nå er det laget en digital løsning, der alle bedriftene får én dør til alle de offentlige virkemidlene.  

Andreas Sjøvoll, prosjektleder kreativ næring i Innovasjon Arktis er ikke tvil om at det er viktig å satse på gründerne:

  • Vi må heie på strukturert galskap og løfte frem de som tørr! For er det en ting som er sikkert, verken vi eller verden har råd eller tid til å bli værende der vi er i dag.  Vi må styrke og geleide de som tar valget om å bli med i kampens hete, for å skape løsninger verden trenger. Vi skal være en døråpner og en lagspiller til verdens vanskeligste risikosport, gründerskap!

17.-23 oktober arrangeres Arctic Innovation Week (AIW). Uka inneholder en rekke arrangement i hele Nord-Norge, der målet blant annet er å gi gründere mulighet til å bygge kompetanse og nettverk, og tilgang til kapital.

Andreas Andersen Sjøvoll, prosjektleder kreativ næring i Innovasjon Norge Arktis
Liv Bente Kristoffersen, avdelingsleder Innovasjon Norge Nordland