AIW
Arctic Innovation Week samordness av
Innovasjon Norge

Følg oss

Samisk
Engelsk

Arctic Innovation Week 2021:
Tre steg frem

Har du spørsmål? Ta kontakt – send e-post til aiw@arcticinnovationweek.no.

Arctic Innovation Week samordnes av
Innovasjon Norge
Do you trust a man quickly? You may like him and wish to get into a relationship, but do not trust him quickly. Many ukrainian brides suffer because they reveal personal details quickly.

Do you accept disrespect sometimes? Do you hope that he did it in momentary anger? This may be dangerous. A man gives away his true character in anger. Be aware of this. Do not be in a relationship with russian mail order bride.

Men don’t like a weak woman. They love a strong woman. They admire her. Take care that you don’t begin dominating. Keep the relationship of equals. Show your adult hookup sites. Your man will love you more.

Women should try to find out about the best married dating sites. After marriage, it may turn to abuse. Do not take any sign of sudden anger in your man lightly.

Dette er Arctic Innovation Week

Arctic Innovation Week 2021 arrangeres i år 18.–24. oktober, og består av et mangfold av ulike fysiske og digitale arrangementer i hele Nord-Norge.

Vi tar tre steg frem, og ønsker å inspirere til samarbeid og nytenking for å bidra til at næringslivet i nord er i front for sosial, økonomisk og miljømessig omstilling.

Skal løsningene på flere av verdens utfordringer komme fra Nord-Norge, må vi lete der friksjon og ulike utgangspunkt skaper gnister til innovasjon, drivkraft og helt nye tenkemåter. Derfor arrangerer vi Arctic Innovation Week.

Bli arrangør

Arctic Inovation Week inviterer din organisasjon til å lage et eget AIW arrangement. Det er enkelt å komme i gang.

Registrer deg som arrangør og ta tre steg frem!

Til toppen
X
X
X
X