Nord-Norge – et episenter for fremtidens næringsmuligheter

Siden 1960-tallet har oljen vært selve ryggraden i Norges økonomi og vårt grunnlag for velferd. Men vi står nå overfor et veiskille – vi skal inn i en ny epoke. I denne epoken spiller Nord-Norge en viktig rolle. Vi må øke fastlandseksporten og kutte klimagassutslipp – vi skal omstille til en grønn fremtid.

Planleggingen av AIW 2023 er godt i gang, og vi ser frem mot både matnyttige og lærerike arrangementer i hele landsdelen. Dette arbeidet har også gitt oss rom for å reflektere over hvilken retning vi beveger oss i; Kan Nord-Norge vise vei i et raskt skiftende globalt landskap med høye klimakrav?

Siden 1960-tallet har oljen vært selve ryggraden i Norges økonomi og vårt grunnlag for velferd.

Men vi står nå overfor et veiskille – vi skal inn i en ny epoke. I denne epoken spiller Nord-Norge en viktig rolle.

Vi må øke fastlandseksporten og kutte klimagassutslipp – vi skal omstille til en grønn fremtid. Dette krever nytenking og endringsvilje – vi trenger innovasjoner som skaper nye arbeidsplasser, som gir bærekraftig vekst og økt eksport.

Vi ser allerede mange grønne initiativer – som for eksempel Finnfjords prosjekt AlgOpti. Med støtte fra Grønn plattform, har de klart å samle en gruppe av Norges fremste institusjoner – inkludert UiT – Norges Arktiske Universitet, Nofima, Ewos Innovation og SINTEF – for å utvikle bærekraftig laksefôr gjennom CO2-fangst. Dette algeprosjektet har potensial til å revolusjonere hvordan vi tenker på matproduksjon – for både dyr og mennesker.

Et annet eksempel er Kelpinor, et marint teknologiselskap som har skapt effektive metoder for storskala tareproduksjon. Selskapet ble etablert i 2022, og har allerede posisjonert seg som en av Nord-Norges største taredyrkere, og skaper både arbeidsplasser og bærekraftige produkter for fremtiden.

Barents NaturGass er et annet strålende eksempel. De er den største leverandøren av “small-scale LNG” i nord. I samarbeid med Rå Biopark har de ambisjoner om å være ledende i utviklingen av biogass for industri, skipsfart og transport – et viktig steg i riktig retning for det grønne skiftet i landsdelen.

Så har vi også Miljøteknikk Terrateam som i disse dager etablerer et anlegg i industriparken i Mo i Rana. Dette vil muliggjøre storskala agglomerering og utvikling av resepter for flere typer materialer. Gjennom innovasjonen vil bedriften kunne ta overskuddsmasser fra industrien, konvertere disse til briketter, og deretter gjenbruke dem i produksjonsprosessen i stedet for å deponere dem – sirkulærøkonomi i praksis!

For at flere slike prosjekter skal kunne realiseres, er det avgjørende med et tett samarbeid mellom privat og offentlig sektor, og Innovasjon Norge kan være en nøkkelpartner i denne prosessen – med tilbud om både kapital, kompetanse og koblinger

Vi må endre verden. Vi må gjøre forbruket sirkulært, skifte til ren og fornybar energi; vi må ta styringen – og bidra til nye næringer. Det handler om tempo, energi og framdrift. Næringslivet har løsninger, vi skal hjelpe dem opp og fram – og bidra til at vi lander på den grønne siden.

Med Arctic Innovation Week ønsker vi å bidra til et mer innovativt, bærekraftig, mangfoldig og nytt næringsliv gjennom flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø i Nord-Norge.

Vi trenger de gode ideene. Vi trenger viljen til å tenke nytt. Vi trenger pågangsmot og framtidsoptimisme. Vi trenger at folk finner sammen, i nye konstellasjoner og i samarbeid. Og ikke minst: vi trenger arenaer der folk kan møtes, og ideene kan gro.

Derfor arrangerer vi Arctic Innovation Week.

Årets tema for Arctic Innovation Week 2023 er Vippepunkt og AIW går av stabelen 16. – 22. oktober med arrangementer i hele Nord-Norge. 

Karianne Olsen, avdelingsleder, Innovasjon Norge Arktis
Liv Bente Kristoffersen, avdelingsleder, Innovasjon Norge Nordland