Næringslivet må ta ansvar for at ungdom får øynene opp for Nord-Norge

Framover vil det bli skapt tusenvis av arbeidsplasser i Nord-Norge, også innenfor næringer og bedrifter som ikke eksisterer i dag.  Det gir mange muligheter for landsdelens ungdom.

Framover vil det bli skapt tusenvis av arbeidsplasser i Nord-Norge, også innenfor næringer og bedrifter som ikke eksisterer i dag.  Det gir mange muligheter for landsdelens ungdom.

Over tid har aktiviteten i næringslivet i Nord-Norge vært høy. De siste ti årene har også veksten i BNP vært høyere i Nord-Norge enn for landsgjennomsnittet. Sjømatnæringen står for mye av veksten, men også andre næringer som reiselivsnæringen og øvrig industri bidrar.

Den høye aktiviteten gir mange nye og spennende jobber i et arbeidsmarked, som allerede i dag er stramt. En undersøkelse gjort av Norce på vegne av KBNN viste for eksempel at hele 66 prosent av bedriftene i undersøkelsen opplevde tilgangen til arbeidskraft som «vanskelig» eller «svært vanskelig», mens for virksomhetene i offentlig sektor gjaldt det 68 prosent.

Til tross for mange karrieremuligheter fortsetter ungdommen å flytte ut av landsdelen. Vet de ikke om mulighetene her?, spør vi Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.

– Nei, ikke godt nok svarer hun kontant, og det er noe vi jevnlig får tilbakemeldinger om gjennom våre arrangement. – Ungdom ønsker at arbeidslivet skal mer inn i utdanning.

At ungdom mangler kunnskap om mulighetene i Nord-Norge støttes også av funn i undersøkelser gjort av KBNN gjennom «Barometer X». I undersøkelsene blir ungdom mellom 18-34 år bedt om å svare på spørsmål rundt blant annet arbeid, bosituasjon og livskvalitet, og der de peker på synlighet og rekruttering som de viktigste utfordringene. Som jobbsøkere opplever de at relevante stillinger ikke lyses ut og at stillingsannonser ikke vektlegger det unike ved å leve og arbeide i nord.

Brandvoll mener at næringslivet i større grad må på banen for å fortelle ungdommen om alt som skjer i Nord-Norge, og involvere dem.

-Vi opplever at det tennes en gnist i ungdommen når de forstår at de kan utgjøre en forskjell for lokalsamfunnet og den enkelte bedrift, men også i forhold til globale spørsmål som klima og miljø.
-Ungdommen står klare til å bidra, men for at de skal bli engasjert må de vite at de er viktige og betyr noe for det som skjer her i landsdelen.  

Utvikler kreativitet og mestringsevne hos unge

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon, som jobber sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet og skaperglede.

– I Nord-Norge samarbeider vi med nærings- og arbeidsliv i landsdelen for å sette fokus på spennende problemstillinger, som landsdelen må ta tak i, forteller Brandvoll. Sammen med ungdommen jobber organisasjonen med å finne gode løsninger på flere utfordringer – som rekruttering i nord, hvordan man kan bruke avfall fra ulike næringer som ressurs, og hvordan vi skal sikre nok energi i små samfunn og med nye framtidige næringer.
– Gjennom praktisk læring blir fremtidens generasjon kjent med mulighetene og næringene lengst nord.

I løpet av Arctic Innovation Week (AIW) arrangerer Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Troms og Finnmark Fylkeskommune en rekke ulike arrangement. Det omfatter både aktiviteter for barn i barneskolen og unge i videregående skole og høyere utdanning. Blant arrangementene er «Smart Energi» i Vadsø, innovasjonscamp i Harstad og Alta og «Råtenkt» for videregående elever på Kongsbakken skole i Tromsø.

Karin Eriksen, fylkesråd for næring, plan og miljø, Troms og Finnmark fylkeskommune, syns det er viktig å samarbeide med aktører som Ungt Entreprenørskap og støtte opp om AIW:

-Organisasjonen bidrar til å vekke nysgjerrighet hos de unge gjennom flere av sine virkemidler, og gjennom deltakelse i viktige arrangementer som AIW. Disse arenaene skal bidra til mer innovasjon og entreprenørskap blant unge. Sammen med Innovasjon Norge er Troms og Finnmark fylkeskommune stolte sponsorer til AIW 2022 og glade for bidraget Ungt Entreprenørskap gir til arrangementet.

Også Brandvoll mener AIW er kommet for å bli:

-Det er veldig positivt at det etableres en arena, som fronter innovasjon på tvers av sektorer, næringer og ulike grupper i samfunnet.
– Gjennom uka vil det være mange forskjellige aktører som viser fram det som skjer her nord – alt fra små, familiedrevne bedrifter til større statlige selskap.  
-I tillegg spenner deltakerne stort i alder – fra de minste i barneskolen til personer som snart skal gå av med pensjon, samtidig som deltakerne har stor variasjon i utdanning og annen fagbakgrunn.
-Vi må bli flinkere til å framsnakke det positive som skjer, og dette er en ypperlig arena for det, avslutter Brandvoll.

Liv Brandvoll, daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark