Bærekraftig Turisme i Nord: En nøkkel til Norges eksportambisjoner

Reiseliv kommer til å spille en nøkkelrolle i at Norge når sine eksportambisjoner. Vi må legge vekt på et regenerativt reiseliv som har som ambisjon å bidra til fornyelse av ressursene og å skape positiv merverdi for lokalsamfunn, klima og miljø.

“Hele Norge eksporterer” lød det fra regjeringen da næringsministeren annonserte reiseliv som den femte eksportsatsingen i eksportreformen. Med et eksportbidrag på 38 milliarder kroner før 2019, er reiselivet en sentral næring som nå får fornyet oppmerksomhet og støtte for å blomstre videre. Innen 2030 er det et mål om å øke norsk eksport, utenom olje og gass, med 50%. Her vil reiselivet spille en nøkkelrolle i å få dette i havn. Kvitnes Gård og Sorrisniva er to eksempler fra Nord-Norge på regenerativt reiseliv og som viser hvilken innovasjonskraft som ligger her og potensialet regionen vår har.

I Hadsel kommune, nærmere bestemt på Kvitnes Gård finner man et prakteksempel på bærekraftig praksis og innovasjon innenfor reiseliv. Verdiene som ligger i prosjektet, skaper varige effekter og en unik måte å drive forretning på. Kvitnes Gård blir driftet av Halvar Ellingsen og hans team, og kombinerer regenerativt landbruk med gastronomiske opplevelser av høy klasse. Gården dateres helt tilbake til 1855 og har gjennom hardt arbeid blitt gjort om til en destinasjon som i dag er et tiltrekkende reisemål for kjøpesterke turister, som tilbake får det som er en autentisk nordnorsk opplevelse som innebærer matkultur og natur. Restauranten på Kvitnes Gård kan skilte med å ha vunnet nasjonale priser og har ambisjoner om å oppnå en Michelin-stjerne, noe som reflekterer en nyskapende holdning til reiseliv og landbruk. Dette vil være en stor bidragsyter til å sette Nord-Norge på kartet som en destinasjon for bærekraftig turisme.

For Ellingsen har Innovasjon Norge spilt en kritisk rolle i etableringen og videreutviklingen av selskapet. «Det var utslagsgivende både for bedriften og meg personlig, og gjorde at jeg kunne beholde eierandelen mine. Kvitnes hadde ikke vært Kvitnes uten midlene og kompetansen» sier Ellingsen om støtten fra Innovasjon Norge.”

Et annet spennende prosjekt er Sorrisniva, en familiedrevet bedrift med røtter som går tilbake til slutten av 1800-tallet. Med sin beliggenhet ved den verdenskjente Altaelva, har Sorrisniva utviklet seg til å bli et globalt anerkjent reisemål. De ble nylig tildelt Nordnorsk Markedsføringspris for 2023, en anerkjennelse av deres betydelige bidrag til markedsføringen av Nord-Norge og deres positive innvirkning på regionens utvikling. Sorrisniva er et strålende eksempel på hvordan bærekraftig turisme kan være en nøkkelfaktor i å realisere Norges eksportmål, samtidig som det gir varige verdier for lokalsamfunn, nasjonen og internasjonale besøkende.

Disse to eksemplene illustrerer den kreative og bærekraftige ånden i Nord-Norge. De viser også hvordan regjeringens nye eksportsatsing kan bidra til å løfte frem og styrke de unike mulighetene som finnes innen reiselivsnæringen i vår region. Slik kan vi sammen arbeide for å gjøre Norge til en foregangsnasjon innen grønn og bærekraftig turisme, som gir varige verdier for lokalsamfunn, nasjonen og våre internasjonale besøkende.

Med Arctic Innovation Week ønsker vi å bidra til et mer innovativt, bærekraftig, mangfoldig og nytt næringsliv gjennom flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø i Nord-Norge. «Å få samle folk til å utveksle ideer og tanker, og kartlegge synergier på tvers av næringer, er ekstremt viktig!» Sier Ellingsen om Arctic Innovation Week.  Med et sterkt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, er jeg optimistisk for fremtiden til reiselivet i Nord-Norge og resten av landet. Gjennom slike initiativer som “Hele Norge eksporterer”, tar vi viktige skritt mot en mer bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring, som vil bidra positivt til Norges økonomi og internasjonale profil.