Morrakaffe: Dagslys

Det har vært et svært økende fokus på dagslys i bygningsdesign i løpet av de siste årene - men hvorfor skal vi ha dagslys, hva sier egentlig reglene og hva med oss i nord som i perioder er uten dagslys? Arrangementet foregår over nett. Meld deg på her! 

18.10.2023

08:30 - 10:00

Kristian Fredrik Nikolaisen, fra Asplan Viak, skal holde en presentasjon om dagslys! I presentasjonen skal Kristian prøve å gi motivasjon om hvorfor man bør ta dagslys på alvor, og en oversikt over dagens regelverk og hvordan de fungerer i praksis – både myndighetskrav og krav i miljøsertifiseringer (BREEAM/Svanemerket). Til slutt tar vi en felles diskusjon om dagslys i mørketida – hvordan påvirker det oss, og er det noen tiltak eller tilpasninger vi kan gjøre?

Om Kristian Fredrik Nikolaisen:
Bosted: Kabelvåg, Lofoten
Utdanning: Energi og miljø i bygg master (OsloMET)
Arbeid: Asplan Viak, rådgiver energi, inneklima, dagslys, VVS og BREEAM-AP.
Har jobbet med dagslys i skolebygg, næringsbygg og boliger i prosjekter rundt om i Norge i seks år. Vært involvert i utarbeidelsen av RIFs bransjeveileder for dagslys og i arbeidsgruppen til RIFs bransjeveileder for termisk inneklima.

Link til facebook arrangement

Meld deg på her!