Hev hodet! Se ut!

Vi står ved et vippepunkt hvor det er avgjørende at Nord-Norge tar det neste store skrittet mot en mer bærekraftig og konkurransedyktig region. Skal vi gjøre dette må vi heve hodet og se utover.

Europa har satt kursen mot en grønnere framtid. EU-landene skal kutte sine utslipp med 55% fram mot 2030, og tar sikte på å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Som et viktig eksportmarked for nordnorsk næringsliv er det helt vesentlig at vi gjør oss godt kjent med EUs Green Deal (Europas grønne giv) og tilhørende lovpakker som «Fit for 55» og Net Zero Industry Act. Disse vil medføre strengere krav til utslippsreduksjoner og mer bærekraftig produksjon av varer og tjenester. Vi vil måtte tilpasse oss disse kravene for å opprettholde vår konkurransekraft og handlingsrom i det europeiske markedet.

Dette grønne skiftet handler ikke bare om å nå klimamålene. Vi må også oppnå grønn økonomisk vekst og innovasjon, samt skape bærekraftige, motstandsdyktige og mer sosialt rettferdige samfunn. Som region har Nord-Norge svært gode forutsetninger for å gå i front i denne utviklingen.

Endringene i Europa stiller krav, men også betydelige muligheter for nordnorsk næringsliv. Våre bedrifter har tilgang til en rekke EU-programmer som kan bidra til å akselerere reisen mot vekst og økt konkurransekraft i det internasjonale markedet. Blant disse programmene er Horisont Europa, som støtter forskning og innovasjon på tvers av sektorer, ofte i transnasjonale samarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. Digital Europa-programmet støtter prosjekter innenfor områder som tungregning, kunstig intelligens og skyteknologi. Det europeiske innovasjonsfondet (EIF) støtter prosjekter innenfor grønn industri og klimateknologi i stor skala. Disse EU-programmene er verdifulle ressurser for nordnorske bedrifter som ønsker å delta i det grønne skiftet, utvide sin virksomhet internasjonalt og oppnå bærekraftige vekstmål.

Disse programmene har kommet Nord-Norge til gode; Tre selskaper fra det voksende nordnorske miljøet innenfor helseteknologi, Medsensio, Pinova og CTD, har vunnet frem i EUs tilskuddsordning for kvinnelige teknologigründere, WomenTechEU. TECO 2030, som produserer hydrogenbrenselsceller for bruk i maritim transport, annonserte i sommer sitt andre tilslag i Horisont Europa på to år. Andøya Space er en leder innenfor europeisk kommersiell romfart og har deltatt i en rekke Horisont-prosjekter på romfeltet. Varanger Kraft har i samarbeid med SINTEF sikret 50 millioner kroner fra EU til hydrogenproduksjon i Berlevåg. Det europeiske innovasjonsfondet annonserte i juli at Freyrs batteriprosjekt i Mo i Rana skal støttes med i overkant av en milliard.

Landsdelen vår gjør det godt, men vi har potensialet til å gjøre det enda bedre. I europeisk målestokk er mange av ressursene vi besitter bemerkelsesverdige eller unike. En arktisk region med et rikt hav, kritiske råmaterialer som Europa trenger, et innovativt næringsliv og sterke og spesialiserte forskningsmiljøer gjør at vi sitter med gode kort til å posisjonere oss som en sentral leverandør i Europas grønne skifte.

For de som ønsker å være med på utviklingen, og heve blikket oppover og utover, er det mye hjelp å få. Innovasjon Norge og resten av det nasjonale og regionale virkemiddelapparatet er en partner på veien mot suksess. Vi skal hjelpe våre bedrifter opp og fram i verden, og stiller både kapital og kompetanse til rådighet for bedrifter som skal ut på de internasjonale og europeiske markedene.

Under Arctic Innovation Week 16.-22. oktober står bærekraft, grønn omstilling og internasjonalisering på agendaen, og vi håper dere griper sjansen til å bli bedre kjent med oss og med mulighetene som finnes for nordnorske bedrifter.

Bygger vi en bærekraftig framtid for Nord-Norge bygger vi en fremtid som tjener både oss selv og omverdenen. La oss omfavne mulighetene, og jobbe sammen for en bedre fremtid!

Jens I Hultgren Nielsen 
Seniorrådgiver/EU-rådgiver
Innovasjon Norge Arktis og Nordland