AIW
Arctic Innovation Week samordness av
Innovasjon Norge

Følg oss

Samisk
Engelsk

oktober 2021

tirs19okt12:0015:30Designdrevet innovasjon i praksisSeminar for næringsliv, offentlige virksomheter, designbransjen og studenter12:00 - 15:30 Beddingen kulturhus, Tolder Holmers vei 4, 8003 Bodø Arrangør: Design og arkitektur Norge (DOGA), Beddingen Kulturhus i samarbeid med Kulturkollektiv Bodø, Innovasjon Norge Nordland, NODA

Detaljer

19. oktober ønsker DOGA velkommen til et seminar om regional verdiskaping gjennom design.

Bruk av design i forretningsutvikling kan bidra til økt innovasjon og økt verdiskaping i enhver organisasjon. Mange suksessrike norske produkter, tjenester og merkevarer er et resultat av dette. Flere er utviklet basert på en spesielt dyp forståelse av en bredde av brukere som igjen har ført til løsninger som målgruppen foretrekker og tar i bruk.

Seminaret byr på foredragsholdere som viser hemmelighetene bak sine innovasjoner. Du vil høre hvordan by North, Kolumbus, Riktig spor/Heymat, Gaining by Sharing/Gaia Trondheim har jobbet for å utvikle unike, inkluderende og ettertraktede produkter, tjenester og digitale løsninger i sine segmenter. Fokus vil være på nytten ved å bruke design i din forretningsutvikling, hvordan bli en bedre designkjøper og verdien av å benytte profesjonell designkompetanse.

Det blir foredrag og direkte dialog med foredragsholdere og rådgivere i DOGA og Innovasjon Norge Nordland underveis. Vi forteller også hvordan du kan søke støtte til ditt neste innovasjonsprosjekt og viser deg verktøy for inkluderende design og innovasjon. Her blir det fokus på hvordan du og andre kan jobbe med innovasjon i praksis!

Etter det faglige blir det uformell nettverking – med lokal mat og drikke.

Arrangementet er gratis ved forhåndspåmelding via https://doga.no/kalender/seminar-designdrevet-innovasjon-i-praksis/

Seminaret er i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA) i samarbeid med Arctic Innovation Week, AIW GNIST, NODA, Gründerhjelpen Salten, KRAFT, Kulturkollektiv Bodø @Beddingen Kulturhus og Innovasjon Norge Nordland

PROGRAM

11.15 Lunsj & mingling
inkludert presentasjon av KRAFT ved daglig leder Marianne Bahr Simonsen 

12.00 Velkommen. Jannicke Hølen, seniorrådgiver, leder Innovasjon for alle i DOGA og Elisabeth Steinsvik, AIW GNIST

12.05 Regional verdiskaping gjennom design. Knut Bang, industridesigner og seniorrådgiver i DOGA 

12.20 Design for positiv endring: Morten Iveland, partner og designer i by North 

12.45 Hvordan designe kollektivtransport – produkter, tjenester og digitale løsninger. Mathias Molden,  tjenestedesigner i Kolumbus 

13.15 Pause

13.45 Vipps – tjenesten som forenkler hverdagen vår (film)

13.50 Søk støtte til ditt neste design- og innovasjonsprosjekt. Anne Bull, seniorrådgiver, leder Designdrevet næringsutvikling og Jannicke Hølen, seniorrådgiver og leder Innovasjon for alle  

Har du et drømmeprosjekt? Trenger din bedrift starthjelp for å se verdien av design?  

DOGA støtter hvert år design- og innovasjonsprosjekter hvor kravet er bruk av profesjonell designkompetanse gjennom Designdrevet innovasjonsprogram og Støtte til inkluderende designprosjekter. Få tips om hvordan du søker støtte i 2022.

14.15 Støtte til din forretningsutvikling. Marius Fagerli, finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge

14.30 Heymat – fra idè til internasjonal merkevare ved Brita Bjørnbakk, daglig leder i Riktig Spor og Tina Østrem, salgs- og markedssjef i Heymat

14.55 Gaining by Sharing – en nyskapende og inkluderende boform. Kristin Støren Wigum, industridesigner/systemdesigner i Gaia Trondheim, førsteamanuensis ved Oslo Met

15.30 DARK Design og arkitekturfestival ved Michele Widerøe, CEO, NODA 
15.35 Mingling og nettverksbygging.
Servering av lokal mat og drikke.

17.30 Takk for i dag!


Design og arkitektur Norge (DOGA) er en del av virkemiddelapparatet for innovasjon under Nærings- og fiskeridepartementet på lik linje med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA og Patentstyret. En viktig del av DOGAs oppgave er å gjøre norske bedrifter og offentlige virksomheter bedre til å skape nye produkter, tjenester og systemer. 

Dette arrangementet passer for

Næringsliv, offentlig sektor, designbransjen og studenter

Tidspunkt

(Tirsdag) 12:00 - 15:30

Sted

Beddingen kulturhus

Tolder Holmers vei 4, 8003 Bodø

Til toppen
X
X
X
X