Vippepunkt for entreprenører i alle faser

Som en del av Arctic Innovation Week (AIW) ønsker Futurum, i samarbeid med Innovasjon Norge, å invitere deg til arrangement med fokus på utvikling og skaperkraft for entreprenørskap. Meld deg på her!

18.10.2023

14:00 - 16:30

Kongensgate 49, Narvik, Norge

Gründere og entreprenører er viktig for samfunnet. De bidrar til at det skapes arbeidsplasser, nye produkter eller tjenester og bidrar til verdiskaping. I mange tilfeller dekker gründeren også opp mangler som er i et lokalsamfunn.

Undersøkelser viser at kapital, kompetanse og nettverk er faktorer som bidrar til at entreprenører lykkes. Få har alle disse ressursene tilgjengelig på egenhånd. Derfor er det viktig å vite at det der ute finnes mange aktører som kan bistå deg, enten du ønsker å starte for deg selv eller ser på muligheten for å utvikle en eksisterende bedrift.
Hvis du er i en idéfase og usikker på om din idé er god nok, da er det særlig deg vi ønsker skal delta.

Årets tema er; Vippepunkt

Vi er på vippepunktet. Hvor mye mer må til for at vi skal lande på den grønne siden? Vi trenger at folk finner sammen, i nye konstellasjoner og i samarbeid. Og sist, men ikke minst: Vi trenger arenaer der folk kan møtes og ideene kan gro.

Bli med på speeddating med aktører som ønsker å bistå dere. Både du som fremtidig-, eller eksisterende gründerspire, har mulighet for å skaffe deg nyttige kontakter, oppdatert informasjon og noen relevante innblikk som kan hjelpe deg videre i vippepunkt dere eventuelt står overfor!

Sted: Kongens gate 49, møteavdelingen (u.etg)

Link til facebook arrangement

Meld deg på her!