Statsbudsjettet 2024 – Slik påvirkes Nordnorsk næringsliv

Onsdag 18.Oktober klokken 08:15 analyserer vi årets budsjett i samarbeid med KPMG og KPB, og henter inn relevante bedrifter som påvirkes dirkete.

18.10.2023

08:15

Salmon Center Bodø, Sjøgata, Bodø, Norge

– KPMG: Skatte- og avgiftsendringer i 2024 v/ Advokat/partner – Jannicke Knudtzon Rokkan og advokat – Geir Andreassen

– KPB: Nord-Norges muligheter og utfordringer v/ Administrerende direktør i KPB – Erlend Bullvåg

– PANELSAMTALE: KPMG +KPB + Gunvald Johansen, representert av konsernleder Andreas Johansen + Odd Emil Ingebritsen (H).

Det serveres frokost, påmelding gjøres til post@bnf.no