Slik ruster vi næringslivet i nord for bærekraftig omstilling

Harstadregionens Næringsforening arrangerer lunchseminar under Arctic Innovation Week med fokus på nordnorsk næringsliv i en krevende tid.

18.10.2023

11:00

Castello Festivalsenter, Rikard Kaarbøs gate, Harstad, Norge

Nordnorsk næringsliv går en krevende tid i møte. Omstillingen næringslivet må gjennom for å bidra til at klimamålene nås er utfordrende, men byr også på flere muligheter. For å komme styrket gjennom omstillingen er økt kompetanse, nye løsninger og nyskapende partnerskap avgjørende. Konkrete løsninger for næringslivet som er blitt utarbeidet i samarbeid med sentrale aktører i nord

Link til facebook arrangement

Meld deg på her!