Prosjektverksted

Prosjektverksted og virkemiddelseminar i samarbeid mellom Orinor, Sør-Varanger utvikling og Forskningsrådet. Kontakt Frode Stålsett for påmelding: fs@orinor.no

25.10.2023

09:00 - 13:00

Målsetting – Et praktisk orientert og gratis seminar, som forhåpentligvis vil bidra med gode innspill i forhold til hvordan strukturere et innovasjonsprosjekt. Vi vil også gjennomgå aktuelle støtteordninger for næringslivet og hvilke kriterier som gjelder. For de som ønsker det vil det være mulig å få 1:1 dialog og rådgivning knyttet til egne prosjektideer.

Målgruppe – Bedrifter, gründere, offentlige aktører, innovasjonsselskaper og andre aktører som jobber med utviklingsaktivitet i eller sammen med næringsliv og offentlig sektor.

Agenda –

09:00 – 09:30 – Introduksjon og velkommen – Bakgrunn for, og ambisjon med seminaret. Presentasjon av Orinor og Sør-Varanger utvikling. v/ Frode Stålsett, Orinor og Kenneth Stålsett, Sør-Varanger utvikling.

09:30 – 11:00 – Prosjektverksted og Prosjektkanvas – Hvordan strukturere et innovasjonsprosjekt? Våre beste råd og aktuelle verktøy for prosjektutvikling. v/ Lars E. Onsøyen og Bjørn G. Nielsen Forskningsrådet

11:00 – 11:45 – Lunsj

11:45 – 12:45 – Gjennomgang av næringsrettede virkemidler og planlagte utlysninger for 2024 – Fokus på SkatteFUNN ordningen, Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) og nærings phd ordningen. v/ Lars E. Onsøyen og Bjørn G. Nielsen Forskningsrådet

12:45 – 13:00 – Oppsummering, spørsmål og diskusjon