Nullutsleppsfartøy for oppdrettsnæringa

Harstadregionens Næringsforening inviterer til konferanse som tar for seg nullutslippsfartøy for oppdrettsnæringen. Presentasjonen blir ledet av Bjarte Hoff, Førsteamanuensis, tilhørende Institutt for elektroteknologi hos UiT Norges arktiske universitet. Meld deg på her!

19.10.2023

11:00 - 11:45

Castello Festivalsenter, Rikard Kaarbøs gate, Harstad, Norge

Fartøy utan lokale utslepp er ein realitet og oppdrettsnæringa er spesielt godt eigna med sine faste lokaliteter. I innlegget blir det vist til erfaringar frå eksisterande elektriske fartøy, framtidige mogelegheiter og utfordringar, samt utviklinga på andre transportmiddel om ferjer, større fartøy og veitransport. Framtidsvisjonar om korleis autonome elektriske fartøy kan inngå drift innan oppdrettsnæringa blir presentert som utgangspunkt til diskusjon.

Link til facebook arrangement

Meld deg på her!