Lokalt og regionalt samarbeid – Sirkulærøkonomi i Nord

Webinaret arrangeres av Avfall Norge/Avfallsforsk i samarbeid med Smart Innovation Norway og er en del av Arctic Innovation Week. Meld dere på her!

20.10.2023

08:30 - 09:30

På dette webinaret får vi presentert tre prosjekter hvor lokalt og regionalt samarbeid i Nord-Norge står sentralt i overgangen til sirkulærøkonomi i praksis:

* Materialstrømmer i Lofoten, Vesterålen og Hålogaland
* Sirkulær havnesatsing i Narvik
* Kysttransport og sirkulære verdikjeder – Kysttransport III