feedFWD Helgeland Havbrukskonferanse

Velkommen til den nyetablerte Havbrukskonferansen feedFWD, i Sandnessjøen! Årets konferanse skal handle om fremtidens fiskefôr der vi utforsker innovative løsninger for å oppnå bærekraftig kilder til fiskefôr. Registrer deg til konferansen her

19.10.2023

09:00

Kulturbadet Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsons gate, Sandnessjøen, Norge

Havbruksnæringen har oppnådd anerkjennelse for sin omfattende forskningsdrevne kunnskapsutvikling og nyskapning. Til tross for disse prestasjonene står industrien overfor en variert rekke utfordringer og fremvoksende muligheter som nødvendiggjør kontinuerlig forskningsarbeid og innovasjonsinnsats.

Regjeringen har i langtidsplanene for forskning og høyere utdanning satt mål om at alt fôr til oppdrettsfisk skal komme fra bærekraftige kilder.
For å sikre en bærekraftig fremtid må det utvikles nye klima- og miljøvennlige løsninger.

Delta på konferansen og møt forskere, fagfolk og viktige næringsaktører.
Hvordan kan vi sammen komme et steg videre i den grønne omstillingen?

Link til facebook arrangementet

Registrer deg her!