AIW Ung

Under årets Arctic Innovation Week blir det også en satsing på unge! Troms og Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis presenterer sammen Ungt Entreprenørskap et fullspekket program for grunnskole, videregånde og høyere utdanning.

Vi har som mål og skape flere gode gründere og flere vekstkraftige bedrifter, og da må vi også satse på de unge.

Arrangementene som presenteres i samarbeid med Troms og Finnmark Fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap håper vi kan skape gnist til innovasjon, drivkraft og helt nye tenkemåter, at det vil motivere flere til å starte egen bedrift og være en starthjelp til fremtidens jobbskapere.

Som en del av AIW blir det blant annet bli aktiviteter i grunnskolen i Vadsø, Alta og Tromsø, for videregående i Vadsø og Tromsø og for høyere utdanning i Alta, Tromsø og Harstad.

Det vil i tillegg bli digitalt kick-off for Gründeridol.

Følg med på Facebook

Sjekk ut arrangementer som kommer på Facebook for mer informasjon: Arctic Innovation Week | Facebook