Årets tema; Vippepunkt

Vi er på vippepunktet. Hvor mye mer må til for at vi skal lande på den grønne siden? Vi trenger at folk finner sammen, i nye konstellasjoner og i samarbeid. Og ikke minst: vi trenger arenaer der folk kan møtes, og ideene kan gro.

Vi er på vippepunktet!

Vi må endre verden. Vi må gjøre forbruket sirkulært, skifte til ren og fornybar energi; vi må ta styringen. Det handler om tempo, energi og framdrift. Næringslivet har løsninger, vi må få dem opp og fram.

Vi er midt i det grønne, digitale skiftet, og det skjer ikke gjennom én eller to løsninger, men gjennom ny teknologi og tusener av løsninger, store og små.

Hvordan sikrer vi at nordnorske bedrifter tiltrekker seg de skarpeste hodene, får det beste ut av dem, og beholder dem?

Hva skjer med investeringene i nyskaping når investorene finner god avkastning andre steder? Hvem finansierer innovasjon nå?

Vi er på vippepunktet. Hvor mye mer må til for at vi skal lande på den grønne siden?