Årets tema; Frampek

Vi trenger de gode ideene. Vi trenger viljen til å tenke nytt. Vi trenger pågangsmot og framtidsoptimisme. Vi trenger at folk finner sammen, i nye konstellasjoner og i samarbeid. Og ikke minst: vi trenger arenaer der folk kan møtes, og ideene kan gro.

Et hint om hva som vil skje i framtiden

Vi ønsker å tenne en gnist som bidrar til at vi alle løfter blikket framover

Vi ønsker å bidra til et mer innovativt, bærekraftig og mangfoldig næringsliv gjennom flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø i Nord-Norge.

Vi trenger de gode ideene. Vi trenger viljen til å tenke nytt. Vi trenger pågangsmot og framtidsoptimisme. Vi trenger at folk finner sammen, i nye konstellasjoner og i samarbeid. Og ikke minst: vi trenger arenaer der folk kan møtes, og ideene kan gro.

Derfor arrangerer vi Arctic Innovation Week